Onze diensten

Verleg vlekkeloos uw grenzen!

Zakendoen in Frankrijk zou sinds de eenmaking van Europa makkelijk moeten lukken. Toch is de realiteit vaak anders. Verschillen in loonbeleid, BTW, handelsstatuten,… zorgen soms voor barrières. Dikwijls minimale verschillen. Echter met grote (financiële) gevolgen. CCFB schept duidelijkheid of verwijst u door naar de juiste instanties/organisaties/bedrijven. Door dagelijks met alle aspecten van zakendoen in Frankrijk bezig te zijn, hebben we een uitstekend beeld. CCFB kan u efficiënt (verder)helpen.

CCFB staat voor u klaar met:

Algemene informatie

Reglementeringen:

De Franse staat voorziet uitgebreide reglementeringen op elk vlak: van milieu, over transport, verzekeringen, bouw, financieën, distributie, … Het maakt dat veel zaken anders verlopen. Zoals bijvoorbeeld de‘conditions générales de vente’. Het betekent gewoon dat u niet zomaar uw Belgische verkoopsvoorwaarden kunt vertalen. Ze vragen kleine en/of grote aanpassingen. Ook het aannemen van een werknemer is onderhevig aan andere regels. CCFB schept duidelijkheid en loodst u doorheen de diverse regelgevingen.

Werken uitvoeren in Frankrijk:

Een Franse klant vraagt u om werken uit te voeren of ter plaatse diensten te leveren? Dan houdt dit specifieke verplichtingen in. Zo moet u rekening houden met extra formaliteiten. CCFB geeft u de antwoorden op veelgestelde vragen als: welke extra administratieve verbintenissen moet ik vervullen? Welk BTW-tarief moet ik aanrekenen? Heb ik hierbij zelf een Frans BTW-nummer nodig? Welke specifieke arbeidsvoorwaarden gelden er voor mijn werknemers?

Fiscaliteit:

Welkevennootschapsvorm moet u kiezen als u met uw onderneming naar Frankrijk trekt: bijhuis/succursale; SARL; SAS, … ? CCFB bezorgt u alle inlichtingen over de verschillen. Meer nog: we bekijken samen welke vorm het best bij uw onderneming past. CCFB kent ook de financiële toestand van uw doelmarkt. We weten dus waarmee u rekening moet houden op vlak van lokale taksen, wetgeving en betalingsgewoontes.

Financiële reglementering:

Wist u dat Frankrijk het chequeland bij uitstek is? Ook in het bedrijfsleven! De cheque vertegenwoordigt het grootste volume in de Franse kapitaalstromen en bij commerciële betalingen. Toch stimuleert het Franse bankwezen het gebruik van betaalpassen en het automatisch afschrijven van vaste betalingen. CCFB beantwoordt uw vragen over de Franse betaalgewoontes en financiële reglementering. Zoals vlot een rekening openen.

“Demarches” bij Franse officiële instanties:

CCFB helpt niet alleen bij de domiciliëring van uw Franse maatschappelijke zetel op ons adres in Lille. Zodat u vlot zaken kunt doen vanuit België in heel Frankrijk. We verlenen ook advies bij het oprichten van een Franse succursale (bijhuis) van uw Belgische onderneming. Dit vereist een aantal “demarches”, ondermeer bij: de CFE (Centre des Formalités des Entreprises = ‘bedrijvenloket’), de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de Franse belastingsdiensten,… Praktische en administratieve afhandelingen waarbij we u graag bijstaan.

Te contacteren organismes:

Waar kunt u terecht met vragen over de Franse milieuwetgeving, bij welke instelling of persoon? Aan welke normen moet u zich houden als u elektronische toestellen wilt verkopen in Frankrijk? Waar kan u specifiek advies inwinnen of bijvoorbeeld cursussen volgen? Zelfs relatief eenvoudige handelingen zoals een telefoonnummer aanvragen, kan onverwacht heel wat tijd in beslag nemen. CCFB bezorgt u de antwoorden en vertelt u bij welke instanties u moet zijn.

 

Prospecten

In Frankrijk kunt u diverse distributiekanalen aanwenden om uw producten/diensten op de markt te brengen: directe verkoop,via een invoerder, commerciële tussenpersonen zoals de handelsagent en VRP (Voyageur, Représentant, Placier),… Het juridische statuut van deze tussenpersonen of bedrijven durft nogal verschillen. We helpen u kiezen en de juiste personen vinden.

 

Vertalingen

Voornamelijk statuten, maar ook officiële publicaties, rapporten van vergaderingen,…  We kijken alles grondig na, passen aan waar nodig en doen eventueel aanbevelingen. Sowieso ontvangt u uw document(en)in de correcte Franse terminologie!

 

Verhuur van lokalen

U kunt bij CCFB terecht voor het huren van bureaus of vergaderzalen. Zowel per (halve) dag of per uur. Wij beschikken over verschillende zalen van 16 m² tot 71 m² en over een coworking ruimte. Vraag gerust onze tarieven.