Onze geschiedenis

Een historische schakel in grensoverschrijdend ondernemen.

Op 7 mei 1902 neemt de Belgische Ereconsul het initiatief om de Belgische Kamer in Lille te stichten. De eerste Voorzitter is Pierre Melchior, een Belgische industrieel van Franse afkomst. De Kamer richt zich vooral op de internationale handel en koloniale missies.

Twee wereldoorlogen zetten de activiteiten op een laag pitje, maar de Kamer blijft goed werk leveren en komt tussen bij de verdediging van belangrijke economische dossiers. Na de tweede wereldoorlog krijgt de Kamer een belangrijke rol: nauwere banden smeden met de twee buurlanden. Voor het eerst is er sprake van een gemeenschappelijke markt.

Sinds 1990 biedt de Kamer oplossingen ter optimalisatie van het vrije verkeer van goederen en personen. Meer en meer Belgische bedrijven wagen hun kans in Frankrijk.

Op 12 juni 2002, tijdens de festiviteiten ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan, reikt de Kamer de trofee “Lys d’Or” uit. Dit aan drie bedrijven en een personaliteit die een belangrijke bijdrage hebben geleverd bij de ontwikkeling van grensoverschrijdende economische activiteiten.

Op vandaag maakt de Frans-Belgische Kamer van Koophandel in Noord-Frankrijk deel uit van de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel (http://www.belgianchambers.be/fr/) en is zij één van de geaccrediteerde Belgisch-Luxemburgse kamers van koophandel in het buitenland.

LOGO Accreditation